Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton (page 2)

ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Tổng hợp icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook

Tổng hợp tất cả hơn ✅ 1000 icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook, icon FB mới, những biểu tượng facebook, những ký hiệu vui mới nhất 2018… dùng trong quá trình bình luận, viết stt và chat facebook. Danh sách biểu tượng Facebook này rất phù hợp với …

Read More »

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d07aed84f0de783273086/] C# [crayon-5d07aed84f0e8379661155/] Usage [crayon-5d07aed84f0ed592274289/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5d07aed84f0f1356989911/] C# [crayon-5d07aed84f0f4208311000/] Usage [crayon-5d07aed84f0f9500006051/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5d07aed84f0de783273086/] …

Read More »