Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton

ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Tăng tốc độ truy vấn MySQL

1. Giới thiệu Một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn đến performance của hệ thống là truy vấn CSDL. Ở bài viết này sẽ đề cập đến một vài kỹ thuật tăng tốc MySQL 2. Các kỹ thuật Chỉ SELECT những trường bạn cần Thông thường ta hay sử …

Read More »