Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / ngoton

ngoton

Ngô Tôn is a programmer. He is crazy about new gadgets and up to date with latest technology trends. Use comments to notify any issues you are facing.

Một số thuật ngữ chuyên ngành lập trình

Một số những từ chuyên ngành các bạn học lập trình nên biết, nó sẽ rất có ích cho các bạn trong quá trình học lập trình. Đây là các thuật ngữ được quy ước chuẩn, các bạn sẽ gặp rất nhiều khi đọc các tài liệu dù là tiếng …

Read More »

Tổng hợp icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook

Tổng hợp tất cả hơn ✅ 1000 icon Facebook, các biểu tượng cảm xúc Facebook, icon FB mới, những biểu tượng facebook, những ký hiệu vui mới nhất 2018… dùng trong quá trình bình luận, viết stt và chat facebook. Danh sách biểu tượng Facebook này rất phù hợp với …

Read More »

AES-256 encryption and decryption in PHP and C# – Nhật ký lập trình [Chapter 11]

Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3fd8acb633303449066/] C# [crayon-5ce3fd8acb642636693730/] Usage [crayon-5ce3fd8acb648221650956/] Version 2 A more secure password should contain a cost factor. PHP [crayon-5ce3fd8acb64c244938221/] C# [crayon-5ce3fd8acb650709117005/] Usage [crayon-5ce3fd8acb655891852042/]   Mã hóa dữ liệu với thuật toán AES trong PHP và C# PHP [crayon-5ce3fd8acb633303449066/] …

Read More »