Hi, I am

Ngô Tôn

I am a programmer.

Home / HCMUS / Data Hiding and Secret Sharing / Ẩn tin mật trên ảnh – Image steganography

Ẩn tin mật trên ảnh – Image steganography

Ẩn tin mật trên ảnh lossless bằng phương pháp LSB (Least Significant Bit)

Ảnh xám (grayscale)

 Một pixel được biểu diễn bởi một số nguyên 8 bit, có giá trị từ 0-255

 Nếu ta thay đổi bit LSB (Least Significant Bit) của một giá trị pixel thì giá trị này sẽ thay đổi một lượng từ -1 cho đến 1

-> Nhúng bit mật vào bit LSB của giá trị pixel

Ảnh màu RGB

Một pixel được biểu diễn bởi bộ 3 số nguyên (r, g, b), mỗi số nguyên có giá trị từ 0-255 (8 bit), trong đó:
• r cho biết mức độ red
• g cho biết mức độ green
• b cho biết mức độ blue

-> Nhúng LSB trên từng kênh màu giống như ảnh xám

Ẩn tin mật trên ảnh lossy (ảnh JPEG)

Ảnh nonpalette-based
 Giá trị pixel = màu
 Thay đổi bit LSB của giá trị pixel thì màu sẽ thay đổi một ít

Ảnh palette-based
 Giá trị pixel = chỉ số màu trong bảng màu
 Thay đổi bit LSB của giá trị pixel thì chỉ số màu sẽ thay đổi một ít, không chắc là 2 màu có chỉ số gần nhau trong bảng màu sẽ nhìn gần giống nhau

Phương pháp của Fridrich: tìm trong bảng màu màu gần nhất với màu của pixel đang xét (theo khoảng cách Euclid) và có (R+G+B) % 2 khớp với bit mật đang xét, rồi sửa giá trị pixel thành chỉ số của màu vừa tìm được

Ẩn tin mật ở đâu trên ảnh JPEG?

 Ẩn tin mật vào ma trận hệ số quantized DCT, ví dụ dùng phương pháp LSB

 Nhúng LSB vào các hệ số quantized DCT ứng với các tần số trung

Source code (Python)

Ẩn tin mật trên ảnh lossless bằng phương pháp LSB (Least Significant Bit) Ảnh xám (grayscale)  Một pixel được biểu diễn bởi một số nguyên 8 bit, có giá trị từ 0-255  Nếu ta thay đổi bit LSB (Least Significant Bit) của một giá trị pixel thì giá trị này sẽ thay đổi một lượng từ -1 cho đến 1 -> Nhúng bit mật vào bit LSB của giá trị pixel Ảnh màu RGB Một pixel được biểu diễn bởi bộ 3 số nguyên (r, g, b), mỗi số nguyên có giá trị từ 0-255 (8 bit), trong đó:…

User Rating: 5 ( 2 votes)

About ngoton

Ngô Tôn is a programmer with passion for tailored software solutions. Comes with 6+ years of IT experience, to execute beautiful front-end experiences with secure and robust back-end solutions.

Check Also

Ẩn tin mật trên văn bản – Text steganography

Phương pháp dùng khoảng trắng của văn bản Ví dụ: bit 0 = 1 khoảng …

8 comments

  1. Cho mình xin source code tham khảo phương stego với pallete based với ạ!

  2. Cho minh xin tham khảo source code về Phương pháp của Fridrich được không ?

  3. Can I get your source code ?

  4. Nguyen Dao Vinh Hai

    Chào anh, em có thể xin source code python ẩn tin trên ảnh jpeg được không ?

  5. Mình đã gửi email cho các bạn, nếu chưa nhận được thì comment mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

  6. Cho em xin source code với ạ, cám ơn anh nhiều!

  7. Chào bạn, gửi mình source code tham khảo nha. Cảm ơn nhiều.

  8. anh có thể cho em tham khảo source code với được không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *